رباعی شمارهٔ ۲۸۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای راحت سینه، سینه رنجور از تو
وی قبلهٔ دیده، دیده مهجور از تو
با دشمن من ساخته‌ای دور از من
با دوری تو سوخته‌ام دور از تو