بخش ۴۸

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

سر فرو بردم میان آبخور
از فرنج منش خشم آمد مگر