رباعی شمارهٔ ۳۲۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

گر یک دو نفس بدزدم اندر ماهی
تا داد دلی بخواهم از دل‌خواهی
بینی فلک انگیخته لشکرگاهی
از غم رصدی نشانده بر هر راهی