رباعی شمارهٔ ۳۲۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی را طعنه زنی هرگاهی
کو طلبد به نجوید راهی
حقهٔ مرجان نشود هر ماهی
از پس نه ماه نزاید ماهی