بخش ۱۰۴

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

چون یکی جبغبوت پستان‌بند اوی
شیر دوشی زو به روزی دو سبوی