رباعی شمارهٔ ۲۱۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

از عشق تو کشتهٔ شمشیر شوم
بی‌دردم اگر ز خواهشت سیر شوم
زان آمده در عشق مرا پای به درد
تا در سر کوی تو زمین گیر شوم