رباعی شمارهٔ ۲۱۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

در مدرسه‌ها درس غلط فهمیدیم
از معنی‌ها لفظ فقط فهمیدیم
بر دعوی غبن ما که خواهد خندید
هر سطری را ز یک نقط فهمیدیم