رباعی شمارهٔ ۲۲۷

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

بر فرق من آتش تو فشانی و دلم
بر رهگذر غم تو نشانی و دلم
از جور تو جان رفت تو مانی و دلم
من ترک تو گفته‌ام تو دانی و دلم