وصلت نامه

وصلت نامه

ابتدا

وصلت نامه از مقالات شیخ بهلول در رموز توحید

آغاز کتاب

حکمت حق سبحانه وتعالی عز اسمه در بیرون آوردن آدم را از بهشت برای رموز حقیقی

الحکایت الرموز سئوال کردن مردی از حضرت شاه اولیا که در بهشت روز هست

الحکایت الوصال فی شرح البلال

الحکایت الرموز داستان حکیم و مرد احول

فی الوحدة و الکثرت

رجوع به قصه

مطلب در بیان عقل و عشق

مطلب در تنبیه و ترغیب سالک

در وحدت

شرحی از حکایت سلطان محمود با شیخ لقمان سرخسی

مطلب در صفت عشاق الهی

الحکایات و الرموز و پرسیدن سالکی رمز عشق را از عارفی بهلول نام

المقالة برهان المحققین شیخ لقمان قدس سره

و منه فی المناجات

مطلب در سؤال راه عشق و ترغیب سالک

المقالة سراج وهاج شیخ منصور حلاج قدس سره و شرح شهادت آن بزرگوار

در مناجات کردن شیخ منصور قدس سره در زندان

در غوغاکردن اهل بغداد بر شیخ منصور رحمةالله و پند دادن مشایخ او را

ادامه

مطلب در اسرار توحید و رموز عشق

المکاتب و الرموز در رفتن سلطان محمود به سومنات و فتح کردن او

مقاله ارشاد کردن شیخ مریدان را

الحکایت و الرموز و شرح حال آن جوان که عزم کعبه کرد

الحکایت المفاتیح القلوب

حکایت ملاقات کردن حضرت عیسی با یحیی علیه السلام

مطلب در بی‬نشانی

غزل در بیان مقام انس با حق تعالی

رجوع به مطلب

حکایت قطب الاولیاء سلطان بایزید قدس سره

حکایت درویش مسافر

در بیان منزل جمال وجلال حضرت احدیت عز اسمه

الحکایت الرموز و تتمه‌ای از حالات شیخ لقمان و آمدن شیخی از بخارا بدیدن او

در ترغیب سالک در سلوک

در مناجات شیخ بهلول و ختم کتاب

فی الرباعیات در فنای عاشق

و له ایضاً

و له ایضاً

وله ایضاً

وله ایضاً

وله ایضاً

وله ایضاً

وله ایضاً

وله ایضاً

وله ایضاً

وله ایضاً

فی الموت

فی الموت

فی الموت

فی الموت

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً

و له ایضاً