رباعی شمارهٔ ۳۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ای مانده زمان بنده اندر یادت
دادست ملک ز آفرینش دادت
تو عید منی به عید بینم شادت
ای عید رهی عید مبارک بادت