رباعی شمارهٔ ۶۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ناوک زن سینه‌ها شود مژگانت
افسون‌گر دردها شود مرجانت
چون درد بدید آن لب افسون خوانت
از دست لبت گریخت در دندانت