رباعی شمارهٔ ۲۸۰

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی ازین کوچهٔ بیداد برو
تسلیم کن این غمکده را شاد برو
جانی ز فلک یافتهٔ بند تو اوست
جان را به فلک باز ده آزاد برو