رباعی شمارهٔ ۲۵

وحشی / گزیده اشعار / رباعیات

یارب که زمانه دلنوازت باشد
ایام همیشه کار سازت باشد
رخش تو سپهر و زین رخش تو هلال
خورشید به جای طبل بازت باشد