رباعی شمارهٔ ۲۴

وحشی / گزیده اشعار / رباعیات

دل زان بت پیمان گسلم می‌سوزد
برق غم او متصلم می‌سوزد
از داغ فراق اگر بنالم چه عجب
یاران چه کنم، وای دلم می‌سوزد