رباعی شمارهٔ ۹۶

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

یارب، جبروت پادشاهیت که دید؟
کنه کرم نامتناهیت که دید؟
هر چند که واصلان به بیداری و خواب
گفتند که: دیدیم، کماهیت که دید؟