رباعی شمارهٔ ۹۷

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

یاران، خرد خوار و خجل نیست پدید
آن رسم شناس آب و گل نیست پدید
در دایرهٔ عشق برون یک نقطه
می‌بینم و در عالم دل نیست پدید