تک‌بیت شمارهٔ ۸۹۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بر آن رخسار نازک از نگاه تند می‌لرزم
که طفل شوخ، دست خالی از بستان نمی‌آید