تک‌بیت شمارهٔ ۸۹۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ز خواب نیستی برجسته‌ام از شورش هستی
ز دست من بغیر از چشم مالیدن نمی‌آید