رباعی شمارهٔ ۲۶۸

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای روی تو محراب دل غمناکان
وی دست تو سرمایه بر سر خاکان
روزی که روند سوی جنت پاکان
جز تو که کند شفاعت بی‌باکان