رباعی شمارهٔ ۱۱۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

در عشق تو زارتر ز موی تو شدیم
خاک قدم سگان کوی تو شدیم
روی دل هر کسی به روی دگری است
ماییم که بت‌پرست روی تو شدیم