رباعی شمارهٔ ۱۱۵

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

وقت است که بر لاله خروشی بزنیم
بر سبزه و گل‌خانه فروشی بزنیم
دفتر به خرابات فرستیم به می
بر مدرسه بگذریم و دوشی بزنیم