رباعی شمارهٔ ۴۳

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

داغم به دل از دو گوهر نایاب است
کز وی جگرم کباب و دل در تاب است
می‌گویم اگر تاب شنیدن داری
فقدان شباب و فرقت احباب است