بخش ۷۱

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

بس که برگفته پشیمان بوده‌ام
بس که بر ناگفته شادان بوده‌ام