رباعی شمارهٔ ۲۳۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

از حلقهٔ زلف تو سر افکنده‌ترم
وز جرعهٔ جام پراکنده‌ترم
گرچه ز شبه دل تو آزادتر است
از لعل نگین تو تو را بنده‌ترم