رباعی شمارهٔ ۳۲۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

عمرم همه ناکام شد از بیکاری
کارم همه ناساز شد از بی‌یاری
ای یار مگر تو کار من بگذاری
وی چرخ مگر تو عمر من باز آری