شمارهٔ ۱۴۶

دلم ربوده خط شکسته بسته اوست
که مومیایی دلها خط شکسته اوست