رباعی شمارهٔ ۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای دوست غم تو سربه سر سوخت مرا
چون شمع به بزم درد افروخت مرا
من گریه و سوز دل نمی‌دانستم
استاد تغافل تو آموخت مرا