پاره ۶

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج

اگرچه در وفا بی شبهی و دیس
نمی‌دانی تو قدر من ازندیس