رباعی شمارهٔ ۱۸

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

در دام غمت دلم زبون افتاده است
دریاب، که خسته بی‌سکون افتاده است
شاید که بپرسی و دلم شاد کنی
چون می‌دانی که بی تو چون افتاده است؟