رباعی شمارهٔ ۱۴۵

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

چون در دلت آن بود که گیری یاری
برگردی ازین دلشده بی‌آزاری
چون روز وداع بود بایستی گفت
تا سیر ترت دیده بدیدی، باری