رباعی شمارهٔ ۵۰

وحشی / گزیده اشعار / رباعیات

تا در ره عشق آشنای تو شدم
با سد غم و درد مبتلای تو شدم
لیلی‌وش من به حال زارم بنگر
مجنون زمانه از برای تو شدم