رباعی شمارهٔ ۶۱

مردان رهت که سرّ معنی‏دان اند
از دیدۀ کوته نظران پنهان اند
این طرفه تر است، هر که حق را بشناخت
مؤمن شد و خلق کافرش می‏خوانند