رباعی شمارهٔ ۱۴۵

گر خلوت و عزلت است سرمایۀ تو
هرگز به ضلالت نرسد پایۀ تو
مانند هما مجرد آ تا بینی
ارباب سعادت همه در سایۀ تو