رباعی شمارهٔ ۱۴۶

افضل تو به هر حال مغرور مشو
پروانه صفت به گرد هر نور مشو
از خود بینی‏ست کز خدا دور شوی
نزدیک خود آ و از خدا دور مشو