رباعی شمارهٔ ۱۵۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

از بی‌یاری ظریفتر یاری نیست
وز بی‌کاری لطیفتر کاری نیست
هرکس که ز عیاری و حیله ببرید
والله که چو او زیرک و عیاری نیست