رباعی شمارهٔ ۲۵

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

این دورهٔ سالوس، که نتوان دانست
می‌باش به ناموس، که نتوان دانست
خاکی شو و کبر را ز خود بیرون کن
پای همه می‌بوس، که نتوان دانست