شمارهٔ ۲۴

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

ای کاش ترا دیدهٔ دیدن بودی
یا گوش مرا هیچ شنیدن بودی
در کرّی و کوریم نبایستی بود
گر یک سر مو روی رسیدن بودی