پاره ۲۵

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

از شبستان ببشکم آمد شاه
گشت بشکم ز دلبران چون ماه