رباعی شمارهٔ ۷۴

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

زلف تو ز بالای تو مهجور نشد
جز در پی قامت تو، ای حور، نشد
با این همه آرزو که در سر دارد
بنگر که ز آستان تو دور نشد