رباعی شمارهٔ ۳۰

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

رنگی ز رخ چو لاله زارم بفرست
بویی ز دو زلف مشکبارم بفرست
چون دست نمی‌دهد که دستت بوسم
دستارچه‌ای به یاد گارم بفرست