رباعی شمارهٔ ۲۹

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

کس لاف غم تو، ای پریوش، نزدست
تا در دل او مهر تو آتش نزدست
از طرهٔ طیرهٔ تو مشک ختنی
عمریست که هرگز نفسی خوش نزدست