رباعی شمارهٔ ۹۷

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

آن وصل تو باز، آرزو می‌کندم
گفتن به تو راز، آرزو می‌کندم
خفتن ببرت به ناز تا روز سپید
شب‌های دراز، آرزو می‌کندم