رباعی شمارهٔ ۹۶

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای یار رخ تو کرده هر دم شادم
یک دم رخ تو نمی‌رود از یادم
با یاد تو، ای دوست، همی بودم خوش
زاندم که ز نزدیک تو دور افتادم