تک‌بیت شمارهٔ ۹۳۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از فروغ لاله آتش زیر پا دارد بهار
چون گل رعنا، خزان را در قفا دارد بهار