رباعی شمارهٔ ۱۲۲

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

خورشید رخا، ز بنده تحویل مکن
این وصل مرا به هجر تبدیل مکن
خواهی که جدا شوی ز من بی‌سببی؟
خود دهر جدا کند، تو تعجیل مکن