رباعی شمارهٔ ۱۲۱

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

هان! راز دل خستهٔ ما فاش مکن
با یار عزیز خویش پرخاش مکن
آن دل که به هر دو کون سر در ناورد
اکنون که اسیر توست رسواش مکن