رباعی شمارهٔ ۳۹۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

از نکتهٔ فاضلان به اندام‌تری
وز سیرت زاهدان نکونام‌تری
از رود و سرود و می غم انجام‌تری
من سوختم و تو هر زمان خام‌تری