رباعی شمارهٔ ۳۹۱

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

گفتی که چو راه آشنایی گیری
اندر دل و جان من روایی گیری
کی دانستم که بی‌وفایی گیری
در خشم شوی کم سنایی گیری