تک‌بیت شمارهٔ ۸۹۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به پای خم برسانید مشت خاک مرا
که دستگیری من از سبو نمی‌آید