رباعی شمارهٔ ۱۶۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای لطف تو دستگیر هر رسوایی
وی عفو تو پرده‌پوش هر خود رایی
بخشای بدان بنده، که اندر همه عمر
جز درگه تو دگر ندارد جایی